Projenin somut sonuçları şunlardır:

  1. Gönüllü gençler için toplumsal medya eğitim müfredatı
  2. Proje ortağı ülkelerdeki toplumsal medya eğitimine yönelik ihtiyaç analiz raporu
  3. Toplumsal medya ile ilgili kuruluşların veritabanı ve örnek uygulamalar
  4. Web sitesi 
  5. Proje faaliyetlerinden haberler de içeren e-bültenler 

          (Bülten 1 – 2 – 3 – 4)  –  Broşür

          Pilot uygulama memnuniyet anketi sonuçları

Proje kapsamında oluşturulacak 5 farklı ürün vardır

Toplumsal medya eğitim müfredatı

Toplumsal medya eğitim seti

E-öğrenme platformu

Animasyon videolar

Mobil Uygulaması