Başlama Tarihi


1 Temmuz 2019

Proje Süresi


24 Ay

Finansör

AB Komisyonu Erasmus+ Programı

Program Türü

Gençlik için Stratejik Ortaklıklar

pexels-photo-935756

Projedeki öncelikler:

 • Gençlik alanındaki önceliklerimiz
  • Gençlerin ilgisini çekmeyi, aktif katılımı ve dâhil olmayı teşvik etmek
  • Gençlik çalışmalarında kalitenin, yenilikçiliğin ve tanınmanın teşvik edilmesi
 • Yatay alandaki önceliklerimiz
  • Şeffaflığın sağlanması ve gençlerin kazanacakları becerilerin ve niteliklerin tanınması
 • Projenin ilgili olduğu konular:
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı
  • Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımı
  • Sosyal girişimcilik

Gençliğin kendilerini de ilgilendiren birçok sosyal olaya aktif katılımı Avrupa gençliği için önemli bir zorluktur. Avrupa genelinde, sosyal medyanın aktif kullanımı ve yerel topluluklar üzerinde olumlu etkilere ulaşma imkânı sunacak “toplumsal medya becerilerine sahip aktif gönüllü gençlere ihtiyacı vardır.

Sosyal medya okuryazarlığının ve toplumsal medyanın arttırılması, gençlerin kapasitesinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. Toplumsal medya, gençlerin medya faaliyetlerine katılımı ile kendilerini geliştirmeleri ve seslerini duyurabilmek için kullanabilecekleri araçları ve platformları içerir.

Gençlerin etkili iletişim sorunu, Avrupa’da tanımlanmış ortak bir sorundur. Toplumsal medya, gençleri yeteneklerini geliştirmeye, topluma daha fazla uyum sağlamalarına, birçok farklı alanda haklarını daha iyi alabilmeleri ve sosyal hayatlarında daha faydalı etkinliklere katılabilmeleri için potansiyellerini arttırmaya teşvik edecektir. Aksi takdirde, gençler toplumdan soyutlanma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Projemiz gönüllü gençlerin aktif olarak yer alabilecekleri bir toplumsal medya platformunu  oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için gönüllü gençlerin toplumsal medya sistemini kavramaları ve etkin kullanmaları için bilgilendirmeleri için farklı medya platformlarını etkili kullanmalarını sağlayacaktır.

Proje kapsamında sunulacak olan eğitimlerde gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerinde hem gönüllülük hem de toplumsal medya örneklerini kavrayarak yerel topluluklara (belediye, gençlik konseyi, gençlik merkezi, STK’lar, gençlik toplulukları gibi) aktif katılımlarını sağlamış olacaktır. Bu şekilde hem sosyal medya okuryazarlığı ve toplumsal medya becerileri kazandırılacak hem de gençlerin kendi medyalarını oluşturmak için girişimcilik becerileri geliştirilecektir (örneğin yerel haber sitesi oluşturma, yerel topluluklar için bülten oluşturma, bloglar vb.).

Projenin hedef grubunda:

 • Gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençler
 • Sosyal açıdan dezavantajlı gençler
 • Farkı kurumlarda görevli olan gençlik çalışanları
 • Sosyal medya ve toplumsal medya araçları ile ilgilenen gençler

yer almaktadır.

Proje ürünlerinin ve sonuçlarının katkı sağlayacağın nihai faydalanıcıları ise:

 • Gençlik STK’larının temsilcileri
 • Gençlik merkezlerinde görevli kişiler ve yetkililer
 • Belediyelere ait toplum merkezleri çalışanları
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri