Платформата за електронно обучение включва 3 части:

Учебни програми за обучение
Учебни звена
Тестове за оценка

Отидете на платформата за електронно обучение