Никой не е твърде млад, за да работи за промяна на обществото
Един от най-ценните дарове, които можеш да дадеш на обществото, в което живееш, е времето си
Повярвай, че можеш и наполовина си успял
Previous
Next

Подобряване на компетентностите на младите хора за организиране и провеждане на доброволчески инициативи с помощта на общностни медии