Ключови резултати по проекта:

  1. “Обучителна програма” за обучение на младежи-доброволци за създаване на общностни медии;
  2. Разработване на обучителна методология;
  3. Анализ на потребностите от обучение в областта на общностните медии в страните-партньори по проекта;
  4. База данни за добри практики и общностни медии;
  5. Уебсайт;
  6. Четири електронни бюлетина, представящи работата по проекта и неговия прогрес.

Интелектуални резултати по проекта:

Схема за обучение в областта на общностните медии

Наръчник за обучение по виртуално доброволчество и общностни медии

Платформа за е-обучение

Анимирани видеа

Мобилно приложение